Anti-graffiti-laag succesvol

Sinds augustus 2000 rijden twee Sprinters als proef rond met een anti-graffitilaag op de zittingen van de banken. Door gebrek aan een goed schoonmaakmiddel werden banken in zijn geheel vervangen, wat uiteraard onnodig duur is. Deze proef is geslaagd (oftewel: helaas noodzakelijk), binnenkort krijgen alle Sprinter-stellen deze coating. Hopelijk wordt de Stadslijn hierdoor weer watVerder lezen

Informatievoorziening Stadslijn slecht

In het voorjaar van 2001 heeft reizigersorganisatie ROVER de omroep in de trein bijgehouden. Hierdoor kreeg men een beeld van de kwantiteit (niet de kwaliteit) van het gemiddelde omroepgedrag van de machinist of de conducteur. Wat betreft de Zoetermeer Stadslijn, deze springt negatief uit het onderzoek. Gemiddeld werd 73% van de stations omgeroepen, in stoptreinenVerder lezen

Regionaal structuurplan & Vijfde nota ruimtelijke ordening

Relatief kort na elkaar verschenen het Regionaal structuurplan van het Stadsgewest Haaglanden, en de Vijfde nota over ruimtelijke ordening van het Ministerie van VROM. Beide omschrijven de visie op het grondgebruik in de komende jaren. Verkeersassen, groengebieden, woonwijken en industrie. Opmerkelijk is dat het Stadsgewest eerder was dan het Ministerie, terwijl in Nederland gebruikelijk isVerder lezen