Grote controleactie RandstadRail op 18 mei

Op vrijdag 18 mei hielden HTM, Politie Haaglanden, Wijk en Agent Samen (WAS) en het team Handhaving van de gemeente Zoetermeer een grootscheepse controleactie op en rond vijf haltes van de RandstadRail in Zoetermeer. Met deze samenwerking willen zij de overlast terugdringen en het veiligheidsgevoel van de inwoners en reizigers vergroten. De actie duurde vanVerder lezen

Miljoen reizigers de klos

Ruim een miljoen reizigers zijn jaarlijks gedupeerd door een stremming op het regionale tramnet. Gemiddels eens per dag is er een calamiteit van een halfuur of langer. Een goed reisalternatief is meestal nauwelijks voorhanden.

Zoetermeerlijn in herinnering

Wethouder Hans Haring gaat op woensdag 16 mei het historische informatiebord over de Zoetermeerlijn onthullen, evenals twee van de sloop geredde NS-stenen en de steptofoon die vroeger in het perron van station Voorweg was verwerkt. De steptofoon bestaat uit negen tegels. Als men erop gaat staan hoort men carillonklanken. De onthulling is om 15:00 uurVerder lezen

Bussluis biedt vrije doorgang

Tijdens de vakantieperiode is de paal in de bussluis in de Vierde Stationsstraat door een lijnbus beschadigd. Het is niet de eerste keer dat dit is gebeurd. De bussluis is op zich nog steeds een ‘crime’ voor velen. Weggebruikers uit Rokkeveen-West moeten normaliter steeds omrijden. Sommige maken van de nieuwe tijdelijke situatie gretig gebruik. ookVerder lezen